Курс підвищення кваліфікації для освітян  «Основні права та принципи особистості  відповідно до статей Європейської соціальної хартії»

Розпочати

Опис програми

Соціальні права забезпечують людині гідний рівень життя та соціальну захищеність. До соціальних прав відносяться наступні права: право на рівну оплату за рівну працю, захист від безробіття, право на захист материнства та дитинства, на соціальне забезпечення, яке включає соціальне страхування, пенсійне забезпечення, медичне обслуговування, право на житло, на охорону здоров’я та медичну допомогу, право на достатній гідний рівень життя.

У наш час існує нагальна потреба донесення інформації про зміст соціальних прав, закріплених в Європейській соціальній хартії (ЄСХ), та механізмів їх забезпечення до широких верств населення в Україні, в першу чергу до учасників освітнього процесу. Це має сприяти вихованню активних членів громадянського суспільства, обізнаних у своїх права та гарантіях, що їм повинна забезпечувати держава, адже тільки за таких умов Україна зможе трансформуватися в повноцінного члена Європейського Союзу, що ґрунтується на повазі та забезпеченні цінностей демократії, верховенства права, поваги до прав людини та недискримінації.

У цій складній, але надзвичайно важливій справі на допомогу освітянам спрямовано цей курс підвищення кваліфікації.

Запропоновані теми курсу дають змогу сформувати навички та вміння користуватися своїми соціальними правами, захищеними ЄСХ, виходячи з їхніх інтересів, здібностей і цінностей; використовувати національні та європейські механізми забезпечення своїх соціальних прав; обׄ’єктивно аналізувати та критично оцінювати зміни в законодавстві України; розглядати та обмірковувати свої цінності, грамотно розставляти пріоритети в кар’єрі та особистому житті; розглядати можливості отримання юридичної освіти та перспективи залученості до правозахисної діяльності.

Мета курсу: формування в учасників освітнього процесу обізнаності у своїх соціальних правах, закріплених в ЄСХ, формування первісних навичок захисту своїх прав та залучення до правозахисної діяльності, спрямованої на імплементацію європейських соціальних стандартів в України.

Завдання курсу допомогти:

·         ознайомитися з структурою й механізмами ЄСХ щодо захисту соціальних прав;

·         набути практичні навички користування соціальними правами в повсякденному житті;

·         розкрити існуючі національні механізми України щодо гарантування соціальних прав;

·         адаптуватися до змін законодавства України;

·         сформувати вміння об’єктивно оцінювати свої соціальну права та наявні можливості їх захисту;

·         формувати прагнення до самопізнання, самовдосконалення, саморозвитку;

·         сформувати позитивне ставлення до самого себе, усвідомлення своєї індивідуальності, впевненість у своїх силах стосовно здатності ефективної захищати свої права та права інших;

·         удосконалити вміння ефективної комунікації з учасниками освітнього процесу.

Експерт курсу Святун Олена Володимирівна, к.ю.н., доцент, доцент кафедри порівняльного і європейського права, Навчально-науковий інститут міжнародних відносин, Київський національний університет імені Тараса Шевченка.                                                                                                                 

Методологи курсу Сергій Зелений -  методист у NDA,  методолог  Мережі Освітніх Хабів - EduHub  та Данило Метельський - директор ГО "Центр соціальних трансформацій" та старший викладач кафедри міжнародних відносин НаУКМА.

Програма курсу затверджена ДНУ "Інститут модернізації змісту освіти" МОН. Учасники, які завершать онлайн курс отримають сертифікат про закінчення курсу із зазначенням 0,5 кредиту ЄКТС.

Курс створено за підтримки Ради Європи в межах проєкту «Посилення соціального захисту в Україні». Погляди, викладені в ньому,
є відповідальністю його авторів і можуть не співпадати з офіційною політикою Ради Європи.

 

Модулі програми

Відеоматеріалів: 10

Файли та матеріали

Програма_ЄСХ 7 травня 2024