«Психосоціальна підтримка для дорослих»

Розпочати

Опис програми

На сьогодні, в умовах війни, гостро стоїть питання надання першої психологічної допомоги людям, які знаходяться в кризовому стані, через тяжкі події, що відбуваються в країні. Як правило, для отримання допомоги в умовах війни, люди звертаються до соціальних служб. Тому соціальні працівники, а також будь які особи, які беруть на себе функцію надання чи організації допомоги, мають бути підготовленими і знати основні особливості надання ППД.

Соціальні працівники, як правило, працюють з місцевим населенням - жителями громади, переважно вразливими людьми (ВПО, національні меншини, багатодітні сім'ї, інваліди, одинокі батьки, сироти, люди похилого віку, люди з алкогольною та наркотичною залежністю тощо). Всі ці категорії мають свої підходи і протоколи. Цей онлайн-курс стане в нагоді, в першу чергу, соціальним працівникам, та іншим особам, які працюють зі стресом у таких категорій людей під час та після війни.

Завданням цього курсу для соціальних працівників  є опанування і закріплення соціальними працівниками знань, умінь та навичок щодо надання першої психологічної допомоги людям вразливих категорій, які знаходяться в кризових ситуаціях.

 Цей курс розроблено за моделлю змішаного навчання (blended learning), який включає: 

    • 10 мультимедійних уроків у міжнародному форматі SCORM, 

     • виконання домашнього завдання.

Звертаємо увагу, що сертифікат за курс  буде видано лише після проходження 10 мультимедійних уроків у міжнародному форматі SCORM.

При створенні курсу було використано:

1.Перша психологічна допомога : посібник фасилітатора з орієнтації працівників на місцях. — Київ : Унів. вид-во ПУЛЬСАРИ, 2017. —   104 с. : іл 

Цей курс розроблено за підтримки американського народу, наданої через Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) в рамках Проєкту USAID «ГОВЕРЛА». Погляди авторів, викладені у цьому курсі, не обов’язково відображають погляди Агентства США з міжнародного розвитку або уряду Сполучених Штатів Америки.

Модулі програми

Відеоматеріалів: 10