«Організація послуг психічного здоров’я та психосоціальної підтримки»

Розпочати

Опис програми

Онлайн-курс для держслужбовців, посадових осіб, відповідальних за соціально-гуманітарні питання в громаді має за мету не консультування, а побудову служби психічного здоров'я в громаді – починаючи з оцінювання розуміння потреб у послугах з психічного здоров’я, особливостях управління персоналом, який надає послуги психічного здоров’я, командоутворення, контролю якості наданих послуг тощо. В онлайн-курсі використовувалися методичні матеріали Міжвідомчого Постійного Комітету у сфері психічного здоров’я та психосоціальної підтримки у надзвичайних ситуаціях і методологія, заснована на доказах.

Якісне надання допомоги постраждалому населенню вимагає від посадових осіб глибокого розуміння організаційного процесу та тих викликів, які стоять перед держслужбовцями.

Курс надає схему для визначення обсягів впровадження суттєвих перших кроків з реагування під час надзвичайної ситуації. Гуманітарні організації часто працюють задля забезпечення захисту і покращення психічного здоров’я постраждалого населення під час надзвичайної ситуації і після її завершення. Проте значним недоліком залишається відсутність міжвідомчої структури, яка забезпечувала б ефективне координування, визначала б дієві практики і виявляла б потенційно небезпечні підходи, а також роз’яснювала б, як різні підходи до психічного здоров’я і психосоціальної підтримки доповнюють один одного. Тут ви отримаєте поради щодо втілення інтегрованого підходу для вирішення невідкладних проблем психічного здоров’я та психосоціальної підтримки в надзвичайних ситуаціях.

У курсі використовуються матеріали Керівництва МПК з психічного здоров’я та психосоціальної підтримки в умовах надзвичайної ситуації:

https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/documents/files/iasc-guidelines-on-mhpss-in-emergency-settings_ukrainian_e-version.pdf

Цей курс розроблено за моделлю змішаного навчання (blended learning), який включає: 

    • 10 мультимедійних уроків у міжнародному форматі SCORM, 

 

Звертаємо увагу, що сертифікат за курс  буде видано лише після проходження 10 мультимедійних уроків у міжнародному форматі SCORM.

 

Цей курс розроблено за підтримки американського народу, наданої через Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) в рамках Проєкту USAID «ГОВЕРЛА». Погляди авторів, викладені у цьому курсі, не обов’язково відображають погляди Агентства США з міжнародного розвитку або уряду Сполучених Штатів Америки.

Модулі програми

Відеоматеріалів: 10

Файли та матеріали

ВИТЯГ-07-2223-від-30 7 квітня 2023